InventiAir logo
CATHEDRA
Finurligt, snyggt och ventilationseffektivt gradängdon. Kan monteras infällt i trappor, under bänkar eller stolar alternativt i trycksatta golv eller i andra gradänger. Passar när du vill ha en dold montering.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
5
23
Anslutning
250
450
Rekommenderat luftflöde per anslutning
250
450
Ojusterat kanaltryck
12
Pa
Ljud
Ljudnivå Lp
22
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Cathedra 450
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.3 Tilluftsdon för golvmontage
Produktnamn
InventiAir Cathedra 450
Anslutning
450 mm
Kravställda värden
Luftflöde
12 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
12 Pa
Ljudnivå Lp
22 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.