InventiAir logo
CUMULUS
Lätt som ett moln. Lilla och effektiva Cumulus har mycket hög kyleffekt trots att den är så liten. Cumulus är dessutom lättare att hantera och montera än traditionella kylbafflar med liknande prestanda.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
10
58
Modell
1200
1200
1800
1200 X
1800 X
Tryck
79 Pa
40 Pa
40 Pa
40 Pa
Rekommenderat luftflöde per modell
1200
1800
1200 X
1800 X
Injusterat totaltryck
79
100
Antal plugg
0
st
Kanalhastighet
2.5
m/s
Induktionsluftmängd
95.9
l/s
Total luftmängd
115.9
l/s
Kylfall
Kylvatten, tillopp
Kylvatten, retur
Tilluftstemperatur
Rumstemperatur
Total kyleffekt
711
W
Kyleffekt för vatten
543
W
Kyleffekt för luft
168
W
Tryckfall vattenkrets
7.3
kPa
Flöde vattenkrets
0.043
l/s
Temperatur från apparat
19.9
°C
Ljud
Ljudnivå Lp
25
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Cumulus 1200
Beställningsinformation
AMA-kod
PTC.312 Produkt med kyla
Produktnamn
InventiAir Cumulus 1200
Längd
1200 mm
Anslutning
1 x 100 mm
Kravställda värden
Luftflöde
20 l/s
Injusterat totaltryck
79 Pa
Rumsdämpning
4 dB
Kylfall
Kylvatten, tillopp - retur
14 - 17 °C
Tilluft - rumstemperatur
18 - 25 °C
Uträknade värden
Kanalhastighet
2.5 m/s
Ljudnivå Lp
25 dB(A)
Kylfall
Total effekt (vatten, luft)
711 (543, 168) W
Tryckfall, flöde
7.3 kPa, 0.043 l/s