InventiAir logo
EDGE
Enkelt och smidigt väggdon för i första hand bostäder och mindre kontor. Lätt att montera, demontera och rengöra. Detta effektiva tilluftsdon tätar direkt mot väggen, därmed behövs ingen traditionell kanalanslutning.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
5
22
Storlek
S
M
Rekommenderat luftflöde per storlek
S
M
Ojusterat kanaltryck
16
Pa
Ljud
Ljudnivå Lp
20
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Edge M
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.1 Tilluftsdon för väggmontage
Produktnamn
InventiAir Edge M
Kravställda värden
Luftflöde
12 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
16 Pa
Ljudnivå Lp
20 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.