InventiAir logo
HOME
Tidlös design och unik funktion. Det här tilluftsdonet kan du till och med montera i sovrummet utan att störas av ljudet. Det diskreta gallret är det enda som syns i och med att Home fälls in eller gjuts in i golvet.
Produkt
Rum
Teknik
Anslutning
100 mm
125 mm
Luftflöde
5
25
Ojusterat tryck
55 Pa
Kastlängd
6.3 m
Kanalhastighet
2.5 m/s
Injusterat totaltryck
55
100
Antal plugg
0 st
Ljud
Ljudnivå Lp
28
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Home 100 X
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.3 Tilluftsdon för golvmontage
Produktnamn
InventiAir Home 100 X
Anslutning
100 mm
Infästningsram, dysblad och galler ingår
Kravställda värden
Luftflöde
20 l/s
Justerat totaltryck
55 Pa
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
55 Pa
Antal plugg
0 st
Kanalhastighet
2.5 m/s
Kastlängd
6.3 m
Ljudnivå Lp
28 dB(A)
Media
Urval av projektanpassningar
Högre stos
Home +50
Home har anpassats med en högre stos på 48 mm.
Isolering
Home CleanTech
I detta utförande har Home försetts med isoleringsmaterialet CleanTech.
Dubbla anslutningar
Home RSA
För extra luftflöde kan Home förses med dubbla anslutningar.
Bottenanslutning
Home SP
Home kan anslutas underifrån för att passa genomföringar mellan våningsplan.
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.