InventiAir logo
IMPACT
Stratifierande takdusch med ren luft. Idealisk för entréer där man vistas kortare stunder. Dysornas utformning och samverkande jetstrålar gör att luften når golvet även vid höga takhöjder. Placera Impact i lagerlokaler, butiksingångar och andra större lokaler med högt i tak.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
10
180
Anslutning
160
200
250
Rekommenderat luftflöde per anslutning
160
200
250
Tryckfall
15
Pa
Kanalhastighet
1.6
m/s
Kastlängd
6.8
m
Ljud
Ljudnivå Lp
< 20
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Impact 200
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.2 Tilluftsdon för takmontage
Produktnamn
InventiAir Impact 200
Anslutning
200 mm
Kravställda värden
Luftflöde
50 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
15 Pa
Kanalhastighet
1.6 m/s
Ljudnivå Lp
< 20 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.