InventiAir logo
LONGUS
Modern och energismart fasadapparat. Kostnadseffektiv lösning som passar utmärkt vid låga takhöjder och som kan träda in som färdig ersättning när gamla fasadapparater ska bytas ut. Äntligen en fasadapparat som klarar låga drivtryck!
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
5
30
Längd
1000
mm
600
800
1000
1200
Tryck
120 Pa
100 Pa
64 Pa
45 Pa
Rekommenderat luftflöde per anslutning
600
800
1000
1200
Injusterat totaltryck
64
120
Antal plugg
0
st
K-faktor
2.5
Kanalhastighet
2.5
m/s
Induktionsluftmängd
61.8
l/s
Total luftmängd
81.8
l/s
Kylfall
Kylvatten, tillopp
Kylvatten, retur
Tilluftstemperatur
Rumstemperatur
Total kyleffekt
751
W
Kyleffekt för vatten
583
W
Kyleffekt för luft
168
W
Tryckfall vattenkrets
4.0
kPa
Flöde vattenkrets
0.046
l/s
Minimumflöde (rekommenderat)
0.025
l/s
Temperatur från apparat
17.4
°C
Värmefall
Vattenvärme, tillopp
Vattenvärme, retur
Tilluftstemperatur
Rumstemperatur
Total värmeeffekt
893
W
Värmeeffekt för vatten
893
W
Värmeeffekt för luft
0
W
Tryckfall vattenkrets
1.1
kPa
Flöde vattenkrets
0.021
l/s
Minimumflöde (rekommenderat)
0.015
l/s
Temperatur från apparat
30.1
°C
Ljud
Ljudnivå Lp
21
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Longus 1000
Beställningsinformation
AMA-kod
PTD.4 Produkt med kyla & värme
Produktnamn
InventiAir Longus 1000
Längd
1000 mm
Kravställda värden
Luftflöde
20 l/s
Injusterat totaltryck
64 Pa
Rumsdämpning
4 dB
Kylfall
Kylvatten, tillopp - retur
14 - 17 °C
Tilluft - rumstemperatur
18 - 25 °C
Värmefall
Vattenvärme, tillopp - retur
55 - 45 °C
Tilluft - rumstemperatur
21 - 21 °C
Uträknade värden
Kanalhastighet
2.5 m/s
Ljudnivå Lp
21 dB(A)
Kylfall
Total effekt (vatten, luft)
751 (583, 168) W
Tryckfall, flöde
4.0 kPa, 0.046 l/s
Värmefall
Total effekt (vatten, luft)
893 (893, 0) W
Tryckfall, flöde
1.1 kPa, 0.021 l/s