InventiAir logo
MAXIMUS
Golvdonet som lämnar takytorna fria från installationer. Maximus passar mycket bra för kontor, med sitt patenterade galler som tillför luften lågt och därmed ger goda förutsättningar för skiktning av rumsluften. Kallras minimeras genom att vända på gallret.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
20
100
Anslutning
125
160
200
Rekommenderat luftflöde per anslutning
125
160
200
Tryckfall
37
Pa
Kanalhastighet
2.5
m/s
Ljud
Ljudnivå Lp
24
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Maximus 160
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.3 Tilluftsdon för golvmontage
Produktnamn
InventiAir Maximus 160
Anslutning
160 mm
Kravställda värden
Luftflöde
50 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
37 Pa
Kanalhastighet
2.5 m/s
Ljudnivå Lp
24 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.