InventiAir logo
PROFIMAX
Golvdon med öppen baksida. Smarta Profimax är faktiskt det enda golvdonet på marknaden som täcker över befintliga kanalanslutningar. Monteras över existerande gjutna kanalsystem, i golvnivå nära väggpartier eller under radiatorer.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
5
22
Ojusterat tryck
45 Pa
Injusterat totaltryck
45
100
Antal plugg
15 st
Ljud
Ljudnivå Lp
33
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Profimax
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.3 Tilluftsdon för golvmontage
Produktnamn
InventiAir Profimax
Kravställda värden
Luftflöde
15 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
45 Pa
Ljudnivå Lp
33 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.