InventiAir logo
SUPRA
Injusterarens dröm. Monteras integrerad i standard-undertak 600 x 600 millimeter. Dragfri luftspridning i fyra olika riktningar, där luftmängden ställs in smidigt med ett vred i stället för med snören. Smart och snyggt tilluftsdon som ger hög ventilationseffektivitet även när luften är övertempererad.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
5
100
Anslutning
125
160
200
Ojusterat tryck
12 Pa
Kanalhastighet
2.5 m/s
Rekommenderat luftflöde per anslutning
125
160
200
Injusterat tryck
12 Pa
12
120
Ljud
Ljudnivå Lp
20
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Supra 160
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.2 Tilluftsdon för takmontage
Produktnamn
InventiAir Supra 160
Anslutning
160 mm
Kravställda värden
Luftflöde
50 l/s
Injusterat tryck
12 Pa
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
12 Pa
Kanalhastighet
2.5 m/s
Ljudnivå Lp
20 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.