InventiAir logo
TUBUS CEILING
Bakom den tilltalande designen och det diskreta montaget gömmer sig ett kraftfullt takdon. Tubus Ceiling passar även de mest exklusiva miljöer och kan monteras i tak som är upp till åtta meter höga.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
30
270
Anslutning
1 ×
200
mm
200
250
Storlek
1200
mm
1200
1800
2400
Rekommenderat luftflöde per anslutning och storlek
1200
1800
2400
2400
Tryckfall
48
Pa
Kanalhastighet
2.2
m/s
Ljud
Ljudnivå Lp
25
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Tubus Ceiling 200 - 1200
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.2 Tilluftsdon för takmontage
Produktnamn
InventiAir Tubus Ceiling 200 - 1200
Anslutning
1 × 200 mm
Storlek
1200 mm
Kravställda värden
Luftflöde
70 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Tryckfall
48 Pa
Kanalhastighet
2.2 m/s
Ljudnivå Lp
25 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.