InventiAir logo
TUBUS WALL
Effektiv och tyst. En vertikalt monterad dyskanal som kan placeras mot en vägg, en pelare eller i ett hörn. Den speciella skölden på ventilationsröret gör att du inte upplever något drag och vid behov kan luftriktningen ställas om.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
10
350
Anslutning
200
mm
100
125
160
200
250
315
400
Rekommenderat luftflöde per anslutning
100
125
160
200
250
315
400
Tryckfall
56
Pa
Kanalhastighet
2.5
m/s
Ljud
Ljudnivå Lp
25
dB(A)
Tillval
Bottenskiva med dysor
Minska kanaltrycket med en dysskiva i botten av donet.
Beräkningsresultat
InventiAir Tubus Wall 200
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.1 Tilluftsdon för väggmontage
Produktnamn
InventiAir Tubus Wall 200
Anslutning
200 mm
Kravställda värden
Luftflöde
80 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Tryckfall
56 Pa
Kanalhastighet
2.5 m/s
Ljudnivå Lp
25 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.