InventiAir logo
WALL
Perfekt vid platsbrist. Väggdon med patenterat galler som riktar luften 90 grader längs väggen. Wall ansluts till ett närliggande installationsutrymme, vilket frigör plats i rummet.
Produkt
Rum
Teknik
Luftflöde
20
150
Anslutning
160
200
250
Rekommenderat luftflöde per anslutning
160
200
250
Tryckfall
17
Pa
Kanalhastighet
1.6
m/s
Ljud
Ljudnivå Lp
24
dB(A)
Beräkningsresultat
InventiAir Wall 200
Beställningsinformation
AMA-kod
QMC.1 Tilluftsdon för väggmontage
Produktnamn
InventiAir Wall 200
Anslutning
200 mm
Kravställda värden
Luftflöde
50 l/s
Rumsdämpning
4 dB
Uträknade värden
Ojusterat kanaltryck
17 Pa
Kanalhastighet
1.6 m/s
Ljudnivå Lp
24 dB(A)
Media
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.