InventiAir logo
PROJEKTERINGSVERKTYG
Du befinner dig där teknik och verklighet möts. InventiAirs digitala projekteringsverktyg kopplar ihop ditt projekt med vår teknik och våra produkter! Verktyget är till för dig som vill se hur du kan använda våra produkter optimalt i ditt projekt. Det är lätt att använda och du kan projektera utifrån funktion, produkt, rumsstorlek, flöden, kapacitet, projekterade värden med mycket mer. Utgå från en produkt och börja skissa!
© Copyright InventiAir AB 2022. InventiAirs teknik och produkter är skyddade av flertalet patent, patentansökningar och designskydd.